Löner

Löner

Löneadministration ska på samma sätt som redovisning skötas lagenligt. Genom att låta våra konsulter ta hand om företagets löner kan du spara tid och samtidigt få tillgång till aktuell information inom löneområdet.

Vi skräddarsyr tjänsten efter ditt företags behov.

Vi kan hjälpa dig med löpande lönehantering, semesterlöner, skatt och sociala avgifter, sammanställning och rapportering till Skatteverket och Fora, sjukfrånvaro, arbetsgivaravgifter, HR-stöd och rådgivning, kollektivavtal och anställningsformer.

Välkommen att höra av dig!

Ekonomi

Redovisning

Revision

Skatter

Löner

Vi är anslutna till:

Kontakt

Telefon

0512-199 10

E-post:

info@arvidssonrevision.se